top of page

Public relations & public affairs agency

Od 14 lat tworzymy silne marki! Sprawiamy, że niezwykłe historie naszych klientów są słyszalne.

Świat pędzi i zmienia się.
Twoja agencja musi dotrzymać mu kroku.

PR Consultant to agencja Public Relations i Public Affairs, z 14 letnim doświadczeniem. Razem z naszymi klientami zmieniamy świat. Sprawiamy, że skomplikowana rzeczywistość staje się bardziej zrozumiała – dla naszych klientów, ich odbiorców i całych społeczeństw. Naszą głęboką wiedzą na temat otoczenia globalnego i lokalnych środowisk wspieramy biznesowy, społeczny i osobisty sukces każdego naszego klienta. ​Cechuje nas skuteczność w docieraniu do różnych grup interesariuszy. Tworzymy przekazy, które we właściwy sposób argumentują racje naszych klientów, pozytywnie transformując ich sposób myślenia o markach i firmach, z którymi współpracujemy. Dysponujemy wiedzą z wielu obszarów biznesowych. Znamy nie tylko rynek, na którym działamy, ale także ludzi, którzy go tworzą. Wiemy, że znajomość samych narzędzi PR nie wystarcza do prowadzenia skutecznego doradztwa biznesowego. Jesteśmy fachowcami w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Cele klienta są dla nas najważniejsze. Nie skupiamy się na narzędziach, choć w codziennej pracy wykorzystujemy wszystkie dostępne na rynku instrumenty PR: od social mediów po media relations.

Content Strategy  Writing 
Campaign Management 

 Branding   Media Relations

Events Content    Fundraising   

Public Affairs Creative Initiatives 

Nieformalne spotkanie biznesowe

Doradzamy strategicznie 
korporacjom i NGO

Za pomocą strategicznej komunikacji zajmujemy się kreowaniem rzeczywistości w pożądanym dla marek kierunku, dbamy o budowanie wizerunku firmy. Jesteśmy specjalistami od tworzenia konkretnych, wyrazistych, łatwych do odczytania przekazów. Za pomocą komunikacji korporacyjnej, public relations oraz content marketingu kształtujemy gusta, wpływając na decyzje zakupowe.

 

Zajmujemy się zarządzaniem komunikacją i informacją na wszystkich poziomach, tak by organizacja mówiła jednym głosem, miała spójny obraz wśród wszystkich jej interesariuszy. Budujemy silne marki korporacyjne, mające pozytywny wpływ na pozycjonowanie i promowanie nowych produktów, równocześnie podnoszące atrakcyjność, zaufanie inwestorów i motywację wśród pracowników.Tworzymy również wizerunek dobrego pracodawcy – agencja PR Consultant dysponuje wykwalifikowanym zespołem i doświadczeniem.

 

Komunikacja korporacyjna

Reputacja to jeden z najcenniejszych aktywów firmy, który często decyduje o jej sukcesie. To długotrwały proces, który przyczynia się do umocnienia jej pozycji rynkowej.Pomagamy organizacjom stworzyć unikalny wizerunek i skutecznie nim zarządzać, tak, by stanowił on o ich przewadze konkurencyjnej. Prowadzimy audyty, opracowujemy kompleksowe strategie komunikacyjne, prowadzimy kompleksowe działania, które pomagają budować i utrzymywać dobre relacje firmy ze wszystkimi otaczającymi ją społecznościami. Bazując na naszej wiedzy i bogatym doświadczeniu troszczymy się o reputację polskich i międzynarodowych firm z różnych branż.​

Media relations

Skutecznie określamy docelowe grupy docelowe, przygotowujemy i aktualizujemy bazy mediów, utrzymujemy regularne kontakty z dziennikarzami.W naszej ofercie jest także opracowanie sposobów docierania do dziennikarzy z informacjami, reagowanie na zapytania i wątpliwości, dostarczanie dodatkowych informacji i materiałów, aranżowanie wywiadów, redagowanie, przygotowanie i dystrybucja wszelkich materiałów prasowych: informacji prasowych, artykułów sponsorowanych, historii, profili, stopek i innych form prezentacji prasowej, biuro prasowe tradycyjne i on-line, konferencje prasowe na całym świecie, prezentacje.

Komunikacja kryzysowa

W dobie social mediów i tworzących się społeczności, nawet najmniejszy problem może urosnąć do rangi kryzysu i przełożyć się negatywnie na najcenniejszy zasób firmy, czyli reputację.Dlatego przygotowujemy obszerne analizy funkcjonowania różnych obszarów organizacji. Na ich podstawie opracowujemy szczegółowe scenariusze potencjalnych zagrożeń.W efekcie tych działań powstają procedury, standardy zachowań oraz komunikacji, które pozwalają zminimalizować ewentualne negatywne skutki sytuacji kryzysowych

Public affairs

Wspieramy inwestycje o strategicznym znaczeniu, wymagające prowadzenia dialogu z decydentami na poziomie europejskim, ogólnopolskim, jak i lokalnym. Świadczymy usługi doradcze, analizując wpływ regulacji oraz innych inicjatyw na poszczególne procesy działalności organizacji.Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu działań z zakresu Public Affairs i dotrzymujemy kroku dynamice zmian społeczno-politycznych. Stawiamy na transparentne i zgodne z etyką zawodową działania komunikacyjne w oparciu o budowanie relacji z najważniejszymi interesariuszami.

Litigation PR

Usługi z zakresu litigation PR są adresowane do podmiotów zaangażowanych w głośne procesy sądowe. Realizowane przez nas działania mają za zadanie obronę reputacji strony pozwanej m.in. poprzez: prezentacja w mediach stanowiska strony pozwanej, przeciwdziałanie aktywności medialnej podmiotów wrogich pozwanemu, mediacje pomiędzy stronami.

Compliance

Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i w taki też sposób podchodzimy do kontaktów z naszymi licznymi partnerami. Wielkie znaczenie ma dla nas uczciwe postępowanie, przestrzegania zasad i procedur, odpowiednie traktowania informacji poufnych, unikanie konfliktów interesów oraz prowadzenie ksiąg i rejestrów z zachowaniem dokładności i uczciwości zawodowej. Od naszych pracowników oraz klientów oczekujemy zadawania pytań w razie obaw lub zgłaszania wszelkich wątpliwości dotyczących kwestii zgodności z przepisami.

Przestrzegamy prawa. Działamy nie tylko zgodnie z prawem, ale także w szacunku do obowiązujących zasad etycznych. Nie tolerujemy nielegalnych lub nieetycznych zachowań w żadnym aspekcie swojej działalności. ​

 

Regulujemy zobowiązania podatkowe. Przestrzegamy przepisów podatkowych oraz tych dotyczących ubezpieczeń społecznych. Regulujemy swoje zobowiązania zgodnie z prawem, z należytą starannością i terminowo.

 

Przeciwdziałamy korupcji, przekupstwu i praniu brudnych pieniędzy. Pracownikom firmy zabrania się wręczania, obiecywania wręczenia oraz oferowania jakichkolwiek wartościowych przedmiotów lub świadczeń jakiejkolwiek osobie z zamiarem wpłynięcia na jej działania lub decyzje. Dzięki przejrzystym procedurom, unikamy sytuacji, które mogłyby, nawet w najmniejszym stopniu, sprawiać wrażenie wystąpienia czynów karalnych.

 

Szanujemy naszych Klientów, Pracowników i Współpracowników. Nie akceptujemy żadnych przejawów jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Zobowiązujemy się do szanowania i promowania praw człowieka zgodnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Promujemy różnorodność, kierujemy się zasadami uczciwości i wzajemnego szacunku w kontaktach z naszymi partnerami.

 

Przestrzegamy zasad odpowiedzialności społecznej i biznesowej (CSR). Włączamy się w szereg inicjatyw oraz czynnie uczestniczymy także w akcjach społecznych. Stawiamy na ekologię. Prowadzimy wiele akcji zwiększających wiedzę naszych pracowników z zakresu ochrony środowiska.​

Unikamy konfliktu interesów. Firma PR Consultant jest zobowiązana do proaktywnego wykrywania i ujawniania konfliktów interesów oraz zapewnienia sposobów eliminowania lub łagodzenia takich sytuacji. Każda sytuacja, która może prowadzić do konfliktu interesów jest przez nas w sposób szczególny weryfikowana, a dzięki wprowadzonym w naszej firmie zasadom, zapobiegamy możliwości ich wystąpienia.

Chronimy powierzane nam informacje i dane. Informacje poufne to jedno z naszych najcenniejszych aktywów. Ochrona informacji poufnych i wrażliwych ma zasadnicze znaczenie dla PR Consultant. Zobowiązanie to odnosi się w takiej samej mierze do informacji dotyczących naszej firmy, naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych.

bottom of page